Cursuri acreditate ANC

Maturizarea unui domeniu de activitate nu e posibilă decât în trena unor repere. Reperele sunt date de lideri și profesioniști, de standarde și modele de bune practici. Prin demersurile și activitățile noastre, susținem dezvoltarea profesională în domeniile economiei sociale / antreprenoriatului social, eticii și responsabilității sociale în afaceri.

Ne numărăm printre inițiatorii introducerii în Codul Ocupațiilor din România (COR) a ocupațiilor de manager de întreprindere socială, specialist în economia socială și manager de responsabilitate socială. Suntem coautori ai standardelor profesionale pentru aceste ocupații și am susținut cursuri de formare autorizate de manager de întreprindere socială și specialist în economia socială pentru peste 150 de persoane din mai multe localități din țară.


Ofertă de cursuri ANC

Asociația D’Imago vă oferă cursuri acreditate ANC de formare profesională pentru ocupațiile de manager de responsabilitate socială, manager de întreprindere socială și specialist în economia socială.

Cui ne adresăm

Ne adresăm companiilor, organizațiilor neguvernamentale non-profit, instituțiilor publice, asociațiilor profesionale și profesioniștilor, oferindu-vă cursuri interactive, adaptate nevoilor d-voastră profesionale și cerințelor actuale din domeniile responsabilității sociale în afaceri și economiei sociale.

Certificate de absolvire

Certificatele de absolvire au recunoaștere națională și sunt însoțite de un supliment descriptiv în care sunt precizate competențele profesionale dobândite.

Certificare

Conform Metodologiei de certificare a formării profesionale a adulților, programele de formare profesională organizate de furnizorii de formare autorizați se finalizează cu un examen de absolvire. Examenul are o probă teoretică și una practică.

Descrierea ocupației

Poziția de manager de responsabilitate socială (în continuare, pentru sintagma ”responsabilitate socială” folosim abrevierea uzuală RS) este necesară în orice organizație, fie ea comercială sau nonprofit, neguvernamentală ori instituție publică, de orice dimensiuni, care, prin politicile și deciziile ei, prin activitățile și produsele realizate, generează un impact economic, social și de mediu semnificativ asupra unora ori altora dintre stakeholder-ii săi. Deși standardele și practicile de responsabilitate socială au fost inițiate în mediile de afaceri, ele sunt invocate și aplicate astăzi pentru orice tip de organizație și în orice domeniu de activitate.

 

Rolul managerului de responsabilitate socială (RS) este de a ajuta organizaţia să înţeleagă şi să îşi asume responsabilităţile morale şi sociale implicate de strategiile şi deciziile ei, de politicile ce ghidează raporturile cu stakeholder-ii, de procesele de producţie şi de produsele şi serviciile pe care le oferă. Sarcina managerului de RS este de a sprijini organizaţia să găsească un echilibru între propriile obiective şi interesele investitorilor, pe de o parte, şi aşteptările şi drepturile celorlalți stakeholder-i, pe de alta, între obiectivele pe termen scurt și cele pe termen mediu și lung, între obiectivele sale strategice de dezvoltare și nevoile și așteptările comunităților în care își desfășoară operațiunile.

 

Ca atare, managerul de RS are următoarele atribuții:

– să coordoneze procesul de elaborare de strategii și politici de RS, asigurând compatibilitatea dintre obiectivele strategice și cele de RS ale organizației;

– să analizeze problemele de RS specifice și să identifice temele de RS relevante, propunând programe de responsabilitate adecvate obiectivelor organizaţiei, capabile să răspundă aşteptărilor principalilor stakeholder-i, de la clienţi şi angajaţi, până la parteneri de afaceri, parteneri sociali, mediu şi proprietari sau investitori;

– să organizeze sistemul de management de RS, proiectând și implementând procedurile interne necesare derulării optime a activităților specifice, de la programele de RS, până la monitorizare, evaluare și raportare a performanței de RS;

– să coordoneze procesul de evaluare și raportare a performanței de RS, asigurând un raport transparent și corect cu stakeholder-ii organizației;

– să inițieze și supervizeze programele de educaţie, pregătire profesională şi dezvoltare de carieră pentru angajaţii aflați în subordine;

– să cultive în rândul angajaților un climat organizaţional care să încurajeze comportamentul responsabil moral și social și, dimpotrivă, să descurajeze ilegalitatea, lipsa de responsabilitate și comportamentul imoral.

 

Unități de competență generale:

Unitatea 1: Planificarea propriei activități

Unitatea 2: Comunicarea cu reprezentanții organizației

 

Unități de competență specifice:

Unitatea 1: Planificarea sistemului de management de responsabilitate socială

Unitatea 2: Organizarea sistemului de management de responsabilitate socială

Unitatea 3: Administrarea sistemului de management de responsabilitate socială

Unitatea 4: Evaluarea și raportarea performanței de responsabilitate socială / sustenabilitate

Unitatea 5: Dezvoltarea profesională în domeniul responsabilității sociale

 

Durata cursului: 40 de ore

Condiții de participare: studii superioare finalizate cu diplomă de licență

 

Pentru detalii privind organizarea cursului de manager de responsabilitate socială, vă rugăm contactați-ne.

Descrierea ocupației de manager de întreprindere socială:

Managerul de întreprindere socială este cel care administrează o organizație, un departament specific sau o unitate de producție ce are drept scop desfășurarea de activități economice cu obiective sociale. Pe lângă activitățile de management necesare în orice organizație, calificarea are în vedere elemente specifice economiei sociale și antreprenoriatului social ținând de misiunea și obiectivele întreprinderilor sociale, cerințele pe care trebuie să le îndeplinească acestea, standardele și modelele de bune practici din domeniile economiei sociale și responsabilității sociale în afaceri la care trebuie să se raporteze organizațiile în activitățile pe care le desfășoară.

 

Întreprinderile sociale sunt societăți comerciale sau organizații nonprofit care, prin statut, îndeplinesc cerințe specifice structurilor de economie socială definite în legislația națională și comunitară și în bunele practici naționale și internaționale. În general, aceste cerințe privesc: obiectul de activitate, natura produselor și serviciilor, misiunea și obiectivele organizației, proprietatea asupra mijloacelor de producție, accesul la decizie, crearea de beneficii sociale, dezvoltarea sustenabilă, modul de utilizare și repartizare a profitului.

 

În România, cele mai frecvente tipuri de întreprinderi sociale sunt: cooperativele, unitățile protejate, CAR-urile și diferitele alte tipuri de societăți comerciale și organizații neguvernamentale nonprofit care desfășoară activități comerciale ce vizează satisfacerea anumitor nevoi sociale.

 

Unități de competență generale:

Unitatea 1: Planificarea activităților;

Unitatea 2: Dezvoltarea profesională.

 

Unităţi de competenţă specifice:

Unitatea 1: Planificarea strategică și operațională a întreprinderii sociale;

Unitatea 2: Organizarea întreprinderii sociale;

Unitatea 3: Managementul incluziv al resurselor umane;

Unitatea 4: Coordonarea și monitorizarea activităților întreprinderii sociale;

Unitatea 5: Evaluarea și raportarea performanței economico-financiare, sociale și de mediu a întreprinderii sociale.

 

Durata cursului: 80 de ore

Condiții de participare:

  • studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat

 

Pentru detalii privind organizarea cursului de manager de responsabilitate socială, vă rugăm contactați-ne.

Descrierea ocupației

Specialistul în economia socială oferă servicii de consultanță, cercetare de marketing, cercetare sociologică, analiză de politici publice și alte servicii suport pentru antreprenori, întreprinderi sociale, companii și organizații nonprofit care dezvoltă întreprinderi sociale sau inițiază proiecte de promovare a antreprenoriatului social.

Organizațiile de economie socială pot fi: cooperative, CAR-uri, asociații, fundații și alte organizații ce desfășoară activități de economie socială și operează conform unor principii de economie socială definite în statut și transparente.

Specialistul trebuie să aibă competențe în ceea ce privește: planificarea strategică a unei organizații de economie socială; elaborarea de programe în domeniu; dezvoltarea de produse și servicii de economie socială; utilizarea ghidurilor de evaluare și raportare, precum și conceperea propriilor metodologii și instrumente de evaluare și raportare a performanței economice, sociale și de mediu a organizației; aplicarea prevederilor legislative privind înființarea și funcționarea unei organizații, precum și a celor care reglementează activitățile din sfera economiei sociale.

Unități de competență generale:

Unitatea 1: Planificarea activităților

Unitatea 2: Comunicarea cu clienții.

 

Unități de competență specifice:

Unitatea 1: Consilierea în domeniul economiei sociale

Unitatea 2: Consilierea pentru planificarea operațională a organizației ce activează în sfera economiei sociale

Unitatea 3: Consilierea privind managementul incluziv al resurselor umane

Unitatea 4: Consilierea pentru implementarea politicilor și programelor de economie socială ale organizației

Unitatea 5: Analizarea politicilor publice de economie socială.

 

Durata cursului: 40 de ore

Condiții de participare:

  • studii superioare finalizate cu diplomă de licență

 

Pentru detalii privind organizarea cursului de manager de responsabilitate socială, vă rugăm contactați-ne.