SERVICII DE CONSULTANȚĂ

În domeniile eticii, responsabilității sociale în afaceri și sustenabilității colaborăm cu companii și organizații non-profit, cărora le oferim următoarele servicii:

  • Consultanță pentru dezvoltarea de programe și politici de responsabilitate socială (corporate social responsibility, CSR) dedicate grupurilor cointeresate interne și externe, de la angajaţi şi parteneri de afaceri, până la consumatori şi comunităţi; management orientat către grupurile cointeresate (stakeholder management), crearea de instrumente de dialog cu grupurile cointeresate și implicare acestora în programele organizațiilor, elaborarea și implementarea de coduri etice
  • Consultanță și cercetare pentru evaluarea triplei performanțe, economico-financiare, sociale și de mediu, elaborarea de rapoarte de responsabilitate socială / sustenabilitate și analize de CSR benchmarking; consultanță pentru elaborarea și publicarea rapoartelor de responsabilitate socială sau sustenabilitate; consultanță pentru elaborarea de rapoarte de performanță de sustenabilitate conform metodologiei Global Reporting Initiative
  • Cursuri acreditate ANC de manager de responsabilitate socială, precum și diferite alte cursuri de etică și responsabilitate socială adaptate nevoilor organizațiilor.

În domeniul economiei sociale sau antreprenoriatului social colaborăm cu organizații non-profit, instituții publice și companii, cărora le oferim următoarele servicii:

  • Consultanță pentru scrierea și implementarea de proiecte
  • Cercetare pentru cunoașterea nevoilor comunităților defavorizate și identificarea de oportunități pentru incluziunea socială și economică a grupurilor vulnerabile
  • Consultanță pentru fundamentarea de planuri de afaceri sociale
  • Programe de formare profesională pentru ocupațiile de Specialist în economia socială și Manager de întreprindere socială acreditate ANC, precum și diferite alte cursuri de management, antreprenoriat, marketing și comunicare adaptate cerințelor beneficiarilor
  • Consultanță pentru evaluarea impactului social și de mediu al întreprinderilor sociale.

Vezi și cursurile oferite de Asociația D’Imago.