Capitalism luminat, de John Mackey & Raj Sisodia: cuprins, studii de caz, bune practici

Asociația D’Imago anunță apariția volumului Capitalism luminat: Eliberarea spiritului eroic al afacerilor, semnat de cunoscutul antreprenor american John Mackey și de specialistul în marketing și responsabilitate socială, Raj Sisodia.

Bestseller marca Harvard Business Review Press, volumul face o figură aparte în rândul cărților despre responsabilitate socială în afaceri și sustenabilitate, nu doar pentru că propune o viziune distinctă în acest domeniu veșnic provocator, ci și pentru că este o carte vie – o carte născută din experiența unui antreprenor care și-a subsumat devenirea unui scop superior, antrenându-și afacerea, organizația și oamenii să evolueze în traiectoria acestuia.

Capitalism luminat: Eliberarea spiritului eroic al afacerilor, de John Mackey și Raj SisodiaCapitalism luminat-coperta

Traducere: Mihaela și Bogdan Diaconu Moga

cu o prefață specială pentru ediția în limba română: un interviu cu Raj Sisodia

 • un volum cu un bogat aparat critic și instrumente utile cititorului: note de subsol pentru ediția românească, note ale autorilor cu o mulțime de referințe și recomandări bibliografice, prefață la ediția în limba română, index detaliat cu termeni de specialitate, o listă a studiilor de caz, trei anexe tehnice conținând modele de bune practici în domeniile responsabilității sociale și sustenabilității, precum și argumente economice în favoarea concepției capitalismului luminat
 • 432 de pagini editate după cu concept grafic original, tipărite pe hârtie de o calitate deosebită
 • volum editat de către Asociația D’Imago, în cadrul programului editorial educațional Pockets of Excellence, ce își propune să promoveze modelele actuale de bune practici din domeniile responsabilității sociale în afaceri, sustenabilității și antreprenoriatului social.

 

linie-despartire-text

 

CUPRINS

Cuvânt înainte: Reîntoarcerea capitalismului la făgașul său, de Bill George

Prefață la ediția în limba română: Capitalismul Luminat în orizontul așteptărilor și responsabilităților noastre, interviu cu Raj Sisodia

Prefață la ediția broșatăcapitalism-luminat_in-the-box2

Introducere: Revelații

1 Capitalismul: uimitor, greșit înțeles, înfierat

2 Capitalismul Luminat și spiritul eroic al afacerilor

PARTEA ÎNTÂI

PRINCIPIUL ÎNTÂI: Stabilirea unui scop superior

3 Scopul: Companiile în căutarea propriului sens

4 Descoperirea și dezvoltarea scopului

PARTEA A DOUA

PRINCIPIUL AL DOILEA: Integrarea grupurilor cointeresate

5 Clienți loiali și de încredere

6 Angajați pasionați și inspirați

7 Investitori pe termen lung, motivați de scopuri superioare

8 Furnizori inovativi și deschiși colaborării cu beneficiarii

9 Comunități prospere și primitoare

10 Un mediu sănătos și plin de viață

11 Grupurile cointeresate secundare

12 Interdependența grupurilor cointeresate

PARTEA A TREIA

PRINCIPIUL AL TREILEA: Conducere luminată

13 Calitățile liderilor luminați

14 Cum devenim lideri luminați

PARTEA A PATRA

PRINCIPIUL AL PATRULEA: Cultură organizațională luminată și management luminat

15 Culturi organizaționale luminate

16 Management luminat

17 Dezvoltarea unei afaceri luminate

18 Puterea și frumusețea Capitalismului Luminat

Credoul Capitalismului Luminat

ANEXA A: Perspectiva Capitalismului Luminat asupra performanței companiilor

ANEXA B: Capitalismul Luminat și alte concepții înrudite

ANEXA C: Confuzii privind Capitalismul Luminat

Mulțumiri

Despre autori

Index

linie-despartire-text

 

LISTA STUDIILOR DE CAZ ȘI A EXEMPLELOR DE BUNE PRACTICI CONȚINUTE ÎN VOLUM

 • Capitalism Luminat vs. responsabilitate socială în afaceri
 • Scopuri superioare ale organizațiilorcapitalism-luminat4
 • Scopuri superioare în industria colectării deșeurilor: Waste Management
 • Interdependența dintre grupurile cointeresate: Whole Foods Market
 • Responsabilități față de clienți în domeniul distribuției de produse alimentare
 • Bune practici în managementul resurselor umane
 • Bune practici în relațiile cu furnizorii: Whole Foods, The Container Store, POSCO, REI
 • O companie luminată în fața unei tragedii: grupul Tata în cazul atacului terorist din Mumbai, 2008
 • Filantropie corporatistă luminată: Fundația Whole Planet, program de microcreditare în comunitățile defavorizate
 • Civism corporatist luminat: Fundația Whole Kids, parteneriate cu școli pentru îmbunătățirea hranei și educația alimentară a copiilor
 • Zootehnie sustenabilă, bunăstarea animalelor de fermă și gestionarea sustenabilă a resurselor de hrană marină: programele Whole Foods
 • Bune practici în managementul mediului: 3M, UPS,  POSCO, Walmart
 • Dialogul cu grupurile cointeresate: Whole Foods
 • Bune practici în managementul resurselor umane: problema disponibilizării angajaților și cea a externalizării resurselor umane
 • Bune practici în managementul luminat: descentralizarea, împuternicirea angajaților, inovarea și colaborarea
 • Împuternicire și răspundere față de clienți: o întâmplare la un magazin Whole Foods
 • Schimbarea culturii organizaționale: identificarea scopului superior al companiei Pedigree
 • Schimbarea culturii organizaționale: HCL Technologies
 • Performanța financiară a companiilor luminate
 • Performanța companiilor luminate din domeniul distribuției cu amănuntul: Wegmans, Costco, Jordan’s, Trader Joe’s
 • Concepții înrudite cu Capitalismul Luminat: capitalism ecologist, triplă evaluare a performanței, capitalism al bunăstării generale, capitalism creativ, companii B
 • Bune practici în managementul resurselor umane în perioade de criză: Windsor Marketing Group

 

linie-despartire-text

 

Mai multe despre volumul Capitalism luminat: Eliberarea spiritului eroic al afacerilor, de John Mackey și Raj Sisodia