D’Imago anunță apariția volumului „Capitalism luminat”, de John Mackey și Raj Sisodia

Asociația D’Imago anunță apariția volumului Capitalism luminat: Eliberarea spiritului eroic al afacerilor, de John Mackey și Raj Sisodia, o carte de bune practici în domeniul sustenabilității și responsabilității sociale în afaceri.

  Bestseller marca Harvard Business Review Press, volumul face o figură aparte în rândul cărților despre responsabilitate socială în afaceri și sustenabilitate, nu doar pentru că propune o viziune distinctă în acest domeniu veșnic provocator, ci și pentru că este o carte vie – o carte născută din experiența unui antreprenor care și-a subsumat devenirea unui scop superior, antrenându-și afacerea, organizația și oamenii să evolueze în traiectoria acestuia.

?????????????

Scrisă la patru mâini, lucrarea de față ne oferă o dublă perspectivă asupra responsabilității sociale și sustenabilității: pe de o parte, perspectiva antreprenorului, John Mackey, cofondator și co-CEO al Whole Foods Market, cel mai mare lanț din lume de magazine dedicate produselor alimentare naturale; testată, decantată, rafinată, experiența de peste 35 de ani a fondatorului, liderului și administratorului ajunge să fie pusă în slujba unei viziuni de afaceri originale, capitalismul luminat, ce va genera o adevărată mișcare în rândul unor antreprenori și directori generali americani. Și, pe de alta, perspectiva analistului în afaceri, Raj Sisodia, cercetător al bunelor practici din zeci de mari companii americane de succes; considerat unul dintre cei mai influenți specialiști în marketing la nivel global, consultant pentru numeroase multinaționale și profesor universitar, Sisodia este autorul mai multor volume în care analizează raportul dintre bunele practici și succesul companiilor, contribuind, alături de Mackey, la promovarea concepției despre afaceri și mișcării capitalismului luminat.

Capitalism luminat: eliberarea spiritului eroic al afacerilor este o pledoarie pentru antreprenoriat și management dedicate unui scop superior, dincolo de profitul imediat, dar care să nu excludă, ci, dimpotrivă, să susțină profitul și dezvoltarea pe termen lung. Capitalismul luminat, declară autorii, „este un nou mod de a concepe afacerile astfel încât companiile să aibă un scop superior și să fie conștiente de acesta, de consecințele activităților lor, precum și de raporturile pe care le întrețin cu clienții și celelalte grupuri cointeresate, stakeholders” (pp. 71-72).

Această viziune despre afaceri se aplică într-o organizație urmând patru principii prezentate pe larg de către Mackey și Sisodia:

(1) definirea unui scop superior capabil să inspire compania, scop reflectat decapit-luminat-logo către politicile acesteia;

(2) integrarea grupurilor cointeresate, prin definirea de politici de stakeholder management (management al raporturilor cu grupurile cointeresate) și practici de stakegolder dialog (mecanisme de dialog cu grupurile cointeresate);

(3) conducere luminată; și

(4) cultură organizațională și management luminate. Fiecăruia dintre cele patru principii le este dedicată câte o secțiune cu mai multe capitole din volum, lucrarea putând fi citită ca un ghid de bune practici în domeniul responsabilității sociale și sustenabilității, aplicat pe probleme specifice managementului și strategiei de afaceri, managementului resurselor umane, marketingului / relațiilor cu clienții / vânzărilor, managementul mediului, relațiilor cu comunitatea și raporturilor cu așa-numitele grupuri cointeresate secundare, precum sindicatele, organizațiile neguvernamentale nonprofit, mass media ori instituțiile publice.

Date tehnice

 • traducere: Mihaela și Bogdan Diaconu Moga
 • cu o prefață specială pentru ediția în limba română: un interviu cu Raj Sisodia
 • un volum cu un bogat aparat critic și instrumente utile cititorului: note de subsol pentru ediția românească, note ale autorilor cu o mulțime de referințe și recomandări bibliografice, prefață la ediția în limba română, index detaliat cu termeni de specialitate, o listă a studiilor de caz, trei anexe tehnice conținând modele de bune practici în domeniile responsabilității sociale și sustenabilității, precum și argumente economice în favoarea concepției capitalismului luminat
 • format: 145 x 205mm
 • 432 de pagini editate după cu concept grafic original, tipărite în condiții premium
 • preț: 48 lei
 • subiecte: responsabilitate socială corporatistă, etică în afaceri, dezvoltare personală, managementul grupurilor cointeresate, antreprenoriat, întreprinderi sociale, leadership, managementul resurselor umane, managementul mediului, marketing, sustenabilitate, valori în afaceri, studii de caz
 • volum editat de către Asociația D’Imago, în cadrul programului editorial educațional Pockets of Excellence, ce își propune să promoveze modele actuale de bune practici din domeniile responsabilității sociale în afaceri, sustenabilității și antreprenoriatului social
 • vezi aici cuprinsul detaliat și indexul studiilor de caz prezentate în volum

Pentru comenzi, scrie la asociatiadimago@gmail.com sau pocketsofexcellence@gmail.com

sau sună la numerele de telefon 0264 282 302; 078 773 4227

linie-despartire-text

Cui se adresează cartea

Bogat în studii de caz, volumul Capitalism luminat se adresează cu deosebire antreprenorilor și managerilor, cei care fondează și administrează afaceri, precum și specialiștilor în acele domenii ce influențează decisiv performanța și evoluția pe termen lung a unei organizații: managementul resurselor umane, managementul raporturilor cu grupurile cointeresate (clienți, angajați, furnizori, distribuitori, comunitate și mediu), marketing.

Prin natura problemei esențiale pe care o ridică – posibilitatea performanței și succesului pe termen lung în condițiile unei afaceri fidele principiului dezvoltării sustenabile și al beneficiului reciproc în raporturile cu toate grupurile cointeresate – lucrarea abordează în detaliu teme specifice, precum managementul mediului, raporturile companiilor cu comunitățile, bunele practici de filantropie corporatistă, gestionarea relațiilor dintre organizații și așa-numitele grupuri cointeresate secundare (instituții publice, sindicate, mass media, competitori, ONG-uri etc.), problemele descentralizării, împuternicirii, motivării și fidelizării angajaților, problema responsabilităților față de clienți și multe alte subiecte ce nasc îndeobște provocări de ordin etic ori din sfera responsabilității sociale. Astfel, cartea este o sursă de studii de caz și bune practici utilă, în egală măsură, studenților interesați și specialiștilor din domenii precum relații publice, etică și responsabilitate socială în afaceri, civism corporatist, protecția mediului ori administrație publică.

Argument

„Este mai mult decât necesară astăzi educația în domenii precum etica aplicată, responsabilitatea socială în afaceri, dezvoltarea sustenabilă ori antreprenoriatul social. Este, înainte de toate, o cerință obligatorie a celor ce iau decizii în afaceri, ce trebuie să fie conștienți și să învețe să gestioneze înțelept impactul social și de mediu al deciziilor economice”, consideră Bogdan Diaconu Moga, coeditor al volumului Capitalism luminat.

?????????????

„În afaceri, precum în orice alt domeniu”, arată Mackey și Sisodia, „a acționa în mod luminat înseamnă a ne asuma responsabilitatea pentru toate consecințele faptelor noastre, nu doar pentru cele care ne pun într-o lumină bună. A aborda afacerile în chip luminat presupune a înțelege că activitatea economică ne permite să luăm decizii care să aibă consecințe pozitive din perspective diferite pentru toate grupurile cointeresate. Iar acest lucru ne oferă o satisfacție mult mai mare decât simpla strădanie de a crea beneficii financiare pentru investitori.” (pp. 382-383)

Oamenii de afaceri, antreprenori, manageri și investitori, trebuie să înțeleagă un lucru simplu: ceea ce nu înțelege și ceea ce nu poate controla, statul tinde să reglementeze. E un gest aproape instinctiv, de autoapărare, al sistemelor construite pe premisele puterii, controlului și coerciției. Mediul de afaceri, liderii și organizațiile, au de ales între a înfrunta aceste tentații ale statului și a le preveni: prin autoreglementare, asumând standarde la nivel profesional și la nivel de industrii, minimizând costurile de mediu ale proceselor de producție, eliminând impactul social negativ al produselor și serviciilor, incluzând în politicile lor nevoile și așteptările principalelor grupuri cointeresate.

Educația de consum, transparența în relațiile cu consumatorii, calitatea, dialogul cu grupurile cointeresate, bunăstarea angajaților și calitatea locului de muncă, promovarea liderilor după criterii de integritate, evaluarea și raportarea performanței sociale și de mediu, dezvoltarea în acord cu interesele comunităților, investiția în inovație pentru protejarea și refacerea mediului – toate lucrurile acestea nu sunt mode, nici cerințe absurde ale unor mișcări sindicaliste ori ONG-uri gălăgioase. Sunt, pur și simplu, nevoi și standarde de viață ale societății actuale.

„Educația și discursul public despre etică și responsabilitate socială sunt, în al doilea rând, o nevoie a consumatorului, un echipament necesar celui ce alege între un produs și altul, între un brand ori altul. Diversitatea ofertelor, complexitatea produselor, persuasiunea marketingului fac alegerile tot mai dificile. Iar dificultatea alegerilor pretinde informații de calitate și, mai presus de orice, criterii. Este, în definitiv, în interesul oricărei companii luminate să aibă consumatori educați și informați corect. Pentru că aceștia pot asigura nucleul unui public fidel unui brand”, consideră Bogdan Diaconu Moga.

?????????????

Acestea sunt paradoxul și frumusețea capitalismului luminat: preocuparea firmelor față de tot ce putem numi bune practici de responsabilitate socială ori sustenabilitate se dovedește un avantaj competitiv, o investiție profitabilă pe termen lung, ba chiar, o cale de reducere a costurilor pe termen scurt. Acesta este principalul mesaj al autorilor volumului Capitalism luminat: convertit în politici și bune practici, scopul superior profitului generează profit. Nu există o contradicție între bune practici și profit. Responsabilitatea socială nu este un cost. Nici măcar pe termen scurt. Responsabilitatea socială e doar o formă mai sensibilă, mai empatică, mai inteligentă și mai eficientă de a conduce: înțelegând și răspunzând mai bine nevoilor grupurilor cointeresate, investind în ceea ce generează beneficii pentru toate grupurile cointeresate și eliminând investițiile de bani și resurse umane ce nu creează bunăstare.

Așadar, capitalismul luminat nu este altceva decât „o cale mai bună de a câștiga în afaceri”, conchid autorii volumului.

„O companie ce îşi utilizează în mod eficient sinergiile create în rela­ţiile de interdependenţă dintre grupurile ei cointeresate şi care încu­rajează exprimarea energiilor creative, ce rămân în cazul celor mai multor oameni în stare latentă, reprezintă un competitor de temut. Firmele eşuează adesea datorită faptului că nu inovează, nu coope­rează şi nu colaborează suficient. Organizaţiile ce dau dovadă de un spor de eficienţă în munca în echipă, de o capacitate superioară de a colabora în slujba unui obiectiv comun şi de a coopera în benefi­ciul tuturor, precum şi de o abilitate mai mare de a dezvolta relaţii de interdependenţă benefice pentru toate părţile devin, inevitabil, mai competitive. (…) În cele din urmă, capitalismul luminat va triumfa, deoarece angajează un nivel superior de inovare, de colaborare în slujba unui obiectiv comun şi de cooperare în beneficiul tuturor. Piaţa însăşi va elimina companiile ce nu vor adopta noua viziune de afaceri.” (p. 399)

„Din păcate, școala nu-și atinge nici pe departe rolul de a echipa tânărul cu un instrumentar etic minim necesar pentru a înțelege, discerne, argumenta, decide în cunoștință de cauză în tot ceea ce pune în joc provocările morale ale lumii de astăzi. Cumpărătorul, tânărul angajat aflat la începutul carierei, profesionistul, micul antreprenor sau managerul: cu toții luăm decizii cu consecințe tot mai greu de evaluat, cu toții funcționăm într-un lanț de cauze și efecte ale cărui limite sunt tot mai greu de cuprins.

?????????????

Este important să înțelegem că deciziile și comportamentele noastre au nu doar consecințe economice, ci și efecte sociale și de mediu. Toate aceste decizii sunt, de fapt, voturi pe care le dăm ori le retragem producătorului sau angajatorului, brandului sau produsului, locului de muncă sau partenerului de afaceri care ne oferă bunăstare ori ne ignoră nevoile. Educația etică este o provocare pe care școala, învățământul general, învățământul superior dedicat pregătirii profesionale nu o mai poate ignora. Etica, intrumentele ei de argumentare și decizie, preocupările și instrumentarul eticilor aplicate nu sunt niște zorzoane retorice, ci un echipament indispensabil omului modern, profesiilor, profesioniștilor, leadershipului și managementului, fie că vorbim de instituții publice sau private, de societăți comerciale sau nonprofit. Lucrări precum Capitalism luminat, de John Mackey și Raj Sisodia, sunt binevenite tocmai pentru că aduc răspunsuri unei părți din nedumeririle etice ale lumii în care trăim”, declară editorii volumului.

linie-despartire-text

Citește și

Capitalism luminat: eliberarea spiritului eroic al afacerilor, de J. Mackey & R. Sisodia: Laudatio

Mai multe despre volumul Capitalism luminat: Eliberarea spiritului eroic al afacerilor, de John Mackey și Raj Sisodia, D’Imago 2016

Capitalism luminat: Eliberarea spiritului eroic al afacerilor, de John Mackey și Raj Sisodia – Cuprins și lista studiilor de caz

Pentru comenzi, scrie la asociatiadimago@gmail.com sau pocketsofexcellence@gmail.com

sau la telefon 0264 282 302; 078 773 4227