Principiile Caux Round Table pentru afaceri responsabile

CRT_Logo

 

 

Misiunea Asociației D’Imago este de a promova în mediul românesc de afaceri standardele și bunele practici internaționale de etică și responsabilitate socială în afaceri.

 

Reproducem alăturat Principiile Caux Round Table (CRT) pentru un mediu de afaceri responsabil, a căror versiune în limba română am publicat-o în lucrarea Capitalism moral: O reconciliere a interesului privat cu binele public, de Stephen Young. Lucrarea a fost editată de Curtea Veche Publishing, fiind publicată în anul 2009 cu sprijinul Fundației Post Privatizare, unul dintre cei mai importanți promotori ai antreprenoriatului autohton.

 

Caux Round Table este una dintre primele inițiative internaționale dedicate promovării principiilor de etică și responsabilitate socială în afaceri. Având sediul la Saint Paul, Minnesota, US, organizația a fost înființată în anul 1986 în urma unei prime întâlniri a unui grup de lideri de afaceri în localitatea elvețiană Caux, de la care și-a împrumutat numele.

 

Principalii fondatori, cei care au inspirat misiunea și demersurile CRT, sunt Frederick Philips, președintele companiei Philips, Olivier Giscard d’Estaing, vice-președinte al prestigioasei școli de afaceri franceze INSEAD, și Ryuzaburo Kaku, președinte al Canon, Inc.  Din anul 2000, Caux Round Table este condusă de către Stephen Young, Global Executive Director. Beneficiind de o pregătire academică în jurisprudență și istoria dreptului, de o bună cunoaștere a istoriei și culturii Asiei de sud-est precum și de o bogată experiență în relații internaționale, Steve este autorul Capitalismului moral. Lucrare influentă în domeniul responsabilității sociale în afaceri, volumul a fost conceput cu scopul de a fundamenta cu argumente culturale, juridice, morale și istorice Principiile CRT.

 

INTRODUCERE

Principiile Caux Round Table (CRT) pentru un Mediu de Afaceri Responsabil* stabilesc un set de norme etice pentru un comportament corect în afaceri.

Considerăm că încrederea şi credibilitatea sunt esenţiale pentru buna funcţionare a pieţelor libere, practicile etice de afaceri fiind premisa încrederii şi a credibilităţii. Însă, fie că ia o amploare mică fie că devine un fenomen generalizat, lipsa de integritate în afaceri afectează încrederea în mediul de afaceri şi compromite capacitatea companiilor de a-şi îndeplini menirea de a servi nevoilor oamenilor.

Evenimente precum criza financiară globală din 2009 evidenţiază necesitatea ca mediile de afaceri de pe toate meridianele să adopte practici etice sănătoase. Lipsa de etică şi de bune practici în guvernarea corporatistă sunt inacceptabile, riscând să pună în umbră contribuţiile remarcabile ale mediului de afaceri la ridicarea standardelor de viaţă şi la emanciparea indivizilor peste tot în lume.

Orientată exclusiv către satisfacerea intereselor proprii şi ignorând aşteptările celorlalte grupuri cointeresate, goana după profit conduce, în cele din urmă, companiile la eşec şi, uneori, determină o reglementare contraproductivă a mediului de afaceri. Ca atare, pentru a proteja fundamentele prosperităţii sustenabile, este necesar ca liderii de afaceri să-şi asume şi să-şi afirme întotdeauna angajamentele etice.

Este la fel de evident faptul că, pentru ca sistemul capitalist de piaţă să fie demn de respect şi să poată contribui la prosperitatea globală, se impune ca mediul de afaceri să acţioneze responsabil şi moral. Aşadar, dincolo de indicatori de profit şi pierdere, companiile au nevoie, în deciziile lor, de repere morale.

 

PRINCIPIILE CAUX ROUND TABLE

Caux Round Table defineşte responsabilitatea socială în afaceri în termenii următoarelor şapte principii prezentate mai jos. Conform acestora, deşi necesare, legile şi forţele ce pun pieţele în mişcare nu sunt suficiente pentru a determina un comportament responsabil în afaceri.

Aceste principii se bazează pe trei fundamente etice necesare unui mediu de afaceri responsabil şi, în general, unei societăţi drepte şi funcţionale: buna administrare, avantajul reciproc în relaţiile interumane şi de muncă, precum şi respectarea şi protejarea demnităţii umane.

Pornind de la premisa că administrarea etică implică o bună administrare a riscurilor, principiile se sprijină, de asemenea, pe un fundament oferit de managementul riscului. Astfel, principiile caută să creeze un echilibru între interesele mediului de afaceri şi aspiraţiile societăţii de a asigura o prosperitate durabilă pentru toţi.

Principiile CRT pentru un Mediu de Afaceri Responsabil sunt echipate cu un Ghid de Management al Grupurilor Cointeresate, ce vizează raporturile cu toţi partenerii esenţiali pentru succesul în afaceri: clienţi, angajaţi, acţionari, furnizori, competitori şi comunităţi.

 

PRINCIPIUL 1. Dincolo de acţionari, trebuie să respectăm toate grupurile cointeresate.

 • O companie responsabilă îşi recunoaşte obligaţia de a aduce beneficii societăţii prin crearea de bunăstare, prin crearea de locuri de muncă şi prin realizarea de produse şi servicii oferite clienţilor.
 • O companie responsabilă trebuie să îşi menţină sănătatea economică şi să îşi asigure viabilitatea, având această obligaţie nu doar faţă de acţionari, ci şi faţă de celelalte grupuri cointeresate.
 • O companie responsabilă trebuie să respecte interesele tuturor grupurilor cointeresate, acţionând onest şi corect faţă de clienţi, angajaţi, furnizori, competitori şi comunitate.

 

PRINCIPIUL 2. Trebuie să contribuim la dezvoltarea economică şi socială şi să protejăm mediul natural.

 • O companie responsabilă trebuie să admită că nu poate prospera în mod sustenabil în societăţile nedezvoltate sau care nu reuşesc să se dezvolte economic.
 • Prin urmare, pentru a-şi asigura toate formele de capital “de operare” esenţial – capitalul financiar, social, de mediu şi resurse naturale, precum şi cel de reputaţie – trebuie să îşi aducă propriile contribuţii la dezvoltarea economică şi socială şi la protejarea mediului în comunităţile în care operează.
 • O companie responsabilă trebuie să contribuie la progresul social printr-o utilizare eficientă şi prudentă a resurselor, asigurând o competiţie liberă şi corectă şi fiind preocupată de inovarea tehnologiilor şi a practicilor de afaceri.

 

PRINCIPIUL 3. Trebuie să respectăm legea în litera şi spiritul ei.

 • O companie responsabilă trebuie să admită că anumite comportamente în afaceri, deşi legale, pot avea, totuşi, consecinţe negative asupra grupurilor sale cointeresate.
 • O companie responsabilă trebuie, aşadar, să se raporteze atât la litera legii cât şi la spiritul şi intenţia acesteia, asumându-şi obligaţii dincolo de minimum cerut de lege.
 • O companie responsabilă trebuie să îşi respecte întotdeauna angajamentele şi să acţioneze în mod sincer, corect şi transparent.

 

PRINCIPIUL 4. Trebuie să respectăm normele morale şi convenţiile

 • Atunci când valorile locale sunt în acord cu principiile fundamentale de dreptate şi egalitate, o companie responsabilă trebuie să respecte culturile şi tradiţiile autohtone ale comunităţilor în care operează.
 • Oriunde îşi desfăşoară operaţiunile comerciale, o companie trebuie să respecte toate legile, regulamentele şi convenţiile aplicabile naţionale şi internaţionale, acţionând corect şi respectând principiul liberei concurenţe.

 

PRINCIPIUL 5. Trebuie să susţinem un proces de globalizare responsabil

 • În calitate de participantă la piaţa globală, o companie responsabilă trebuie să susţină un comerţ multilateral deschis şi corect.
 • O companie responsabilă trebuie să sprijine reforma legilor şi regulamentelor locale atunci când acestea obstrucţionează nejustificat comerţul global.

 

PRINCIPIUL 6. Trebuie să respectăm mediul natural

 • O companie responsabilă trebuie să protejeze mediul, să îmbunătăţească, atunci când este posibil, calitatea acestuia, şi să evite risipa de resurse naturale.
 • O companie responsabilă trebuie să se asigure că operaţiile sale sunt în acord cu cele mai bune practici de management al mediului, satisfăcând nevoile societăţii de astăzi fără a compromite nevoile generaţiilor viitoare.

 

PRINCIPIUL 7. Trebuie să respingem activităţile ilicite

 • O companie responsabilă nu trebuie să accepte sau să ia parte la acte de corupţie ori la practici ilegale precum mita şi spălarea de bani.
 • O companie responsabilă nu trebuie să participe şi nici să faciliteze tranzacţii comerciale care sprijină sau care sunt legate de activităţi teroriste, de trafic de droguri ori de alte activităţi ilegale.
 • O companie responsabilă trebuie să sprijine activ acţiunile de reducere şi prevenire a tuturor acestor activităţi ilegale.

  ###

* The Caux Round Principles for Responsible Business. Aceasta este a doua versiune a Principiilor CRT, fiind dată publicităţii în martie 2009. Prima ediţie a Principiilor CRT a apărut în 1994 sub denumirea Principiile de Afaceri Caux Round Table. Ca şi în cazul primei ediţii, Principiile CRT pentru un Mediu de Afaceri Responsabil sunt însoţite de un Ghid de Management al Raporturilor cu Grupurile Cointeresate, ce detaliază cele şapte principii generale pentru fiecare grup cointeresat în parte: clienţi, angajaţi, acţionari, furnizori şi alţi parteneri de afaceri, competitori şi comunităţi.

Principiile Caux Round Table pentru un mediu de afaceri responsabil se regăsesc în anexa volumului Capitalism moral: O reconciliere a interesului privat cu binele public, traducere Mihaela și Bogdan Diaconu Moga, Curtea Veche Publishing, București, 2009.

Citește și Principiile de guvernare Caux Round Table.